แบนเนอร์แบบยาว
กิจกรรม รพ.ศรีวิไล

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 มิ.ย. 60  20/60 : คู่มือการใช้ยาฉีดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอศรีวิไล ปี2560
5 มิ.ย. 60  18/60 : บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลศรีวิไล ปี2560
5 มิ.ย. 60  17/60 : บัญชียาโรงพยาบาลศรีวิไล ปี2560
5 มิ.ย. 60  16/60 : แนวทางในการกำหนดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อและยา หลังเปิดใช้แล้ว (ปรับปรุง 2560)
2 พ.ค. 60  12/60 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลศรีวิไล
6 มี.ค. 60  9/60 : สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงในการลาถือศีลและปฏิบัติธรรม
3 มี.ค. 60  8/60 : รายละเอียดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
14 ก.พ. 60  7/60 : ประกาศ การลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2560
14 ก.พ. 60  6/60 : นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
14 ก.พ. 60  5/60 : มาตรการกำหนดหักเงินส่งคืนลูกหนี้สัญญายืมเงินของทางราชการเกินกำหนด
14 ก.พ. 60  4/60 : นโยบายผู้อำนวยการ รพ.ศรีวิไล ประจำปี 2560
14 ก.พ. 60  3/60 : สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
16 มิ.ย. 60  21/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไขั
2 มิ.ย. 60  15/60 : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
3 เม.ย. 60  11/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3 เม.ย. 60  10/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
13 ม.ค. 60  2/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
20 ธ.ค. 59  22/59 : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธาฯ
20 ธ.ค. 59  21/59 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
20 ธ.ค. 59  19/59 : รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
20 ธ.ค. 59  17/59 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป งานการเงินและบัญชี
20 ธ.ค. 59  15/59 : โรงพยาบาลปากคาดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วนเหลือคนไข้
20 ธ.ค. 59  14/59 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลศรีวิไล
20 ธ.ค. 59  13/59 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย/แผน
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
ibudget
risk
คืนข้อมูล รพ.สต.
HHC
เบิกยา
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2557 และปีงบ2559
SWL GROUP

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานการแพทย์

  งานคลินิคโรคเรื้อรัง   งานการเงินและบัญชี   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานกายภาพบำบัด
  งานซักฟอก   งานธุรการและสารบรรณ   งานประกันสุขภาพ   งานแพทย์แผนไทย
  งานซัพพาย   งานพัสดุครุภัณฑ์   งานเวชระเบียนและสถิติ   งานเวชปฏิติบัติทั่วไป
  งานคุณภาพ   งานซ่อมบำรุง   งานโสตทัศนศึกษา  
  งานผู้ป้วยนอก   งานภูมิสถาปัตย์    
  งานผู้ป่วยใน   งานโภชนาการ  

 

  งานห้องคลอด   งานแม่บ้าน  
  งานห้องผ่าตัด   งานยานพาหนะ  
  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   งานรักษาความปลอดภัย    

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

 กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

  งานรังสีการแพทย์   งานทันตกรรม   งานเภสัชกรรม   งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานฝ่ายชันสูตร      
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042497100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.291 วินาที

ขึ้นด้านบน