โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สานสายใยสู่ชุมชน               พันธกิจ : ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้มาตรฐานครบองค์รวม ปลอดภัย พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล
 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล       ...
568 0

ศรีวิไลเยี่ยมอีกแล้ว ผลงานระดับจังหวัด
       ...
732 0

สุดยอด รพ.ศรีวิไลสร้างผลงานเด่นแห่งปี
              อ่าน : ผลงานเรื่อง มหาวิทยาลัยสุขภาวะชุมชน ต้นทุนสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน ...
674 0

7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด 2014-02-19 17:33:28 Administrator บทความ
7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด
 7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด   ...
1881 0

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ศรีวิไล
 
ข่าวประกาศซื้อ/จ้าง รพ.ศรีวิไล
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.บึงกาฬ


จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ

                                                  

      สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2557 และปีงบ2559                                                        

  

เข้าสู่ระบบ