โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สานสายใยสู่ชุมชน               พันธกิจ : ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้มาตรฐานครบองค์รวม ปลอดภัย พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดยอด รพ.ศรีวิไลสร้างผลงานเด่นแห่งปี
              อ่าน : ผลงานเรื่อง มหาวิทยาลัยสุขภาวะชุมชน ต้นทุนสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน ...
81 0

7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด 2014-02-19 17:33:28 Administrator บทความ
7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด
 7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด   ...
245 0

ประกาศผลการประกวดCQI/เรื่องเล่า
  อ่าน CQI  การบูรณาการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในชุมชน  เรื่องอุปกรณ์สำหรับช่วยจัดท่าเอกซเรย์  การพัฒนาการการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน  เรื่องระบบขอใบส่งตัว  สะอาด ...
604 0

ผอ.รพ.ศรีวิไล กล่าวขอบคุณและร่วมบันทึกภาพกับผู้บริจาค
 ผอ.รพ.ศรีวิไล กล่าวขอบคุณและบันทึกภาพกับผู้บริจาคพัดลม แก่โรงพยาบาลศรีวิไล   ...
302 0

คุณแม่ตั้งครรภ์กับการใช้ยา 2013-10-07 18:56:23 Administrator บทความ
คุณแม่ตั้งครรภ์กับการใช้ยา
คุณแม่ตั้งครรภ์กับการใช้ยา คุณแม่ที่เริ่มต้นตั้งครรภ์ทุกคนก็อยากให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง ...
281 0

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ศรีวิไล
 
ข่าวประกาศซื้อ/จ้าง รพ.ศรีวิไล
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.บึงกาฬ

จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ

เข้าสู่ระบบ